Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Lokal o pow. 51,00 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2018-08-28
Godzina: 14:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal o pow. 51,00 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 135 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2127/16
Opis:

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia że w dniu

 

28 sierpnia 2018 r. o godz. 14:00

 

w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużników (...) w postaci:

odrębnej własności lokalu nr 11 w budynku wielorodzinnym, położonym w Lublinie przy ul. Motorowej 1 oraz związany z własnością udzi we współwłasności nieruchomości w 5100/247228 części w działce pod budynkiem oraz w częściach wspólnych budynku, dla którego to lokalu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze LU1I/00173355/4. Lokal o pow. 51,000 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc (brak balkonu, brak potwierdzonego prawa do piwnicy), położony na 4 piętrze. Lokal obecnie jest niezamieszkały i nikt nie jest w nim zameldowany. Nieruchomość ta położona jest pod adresem: ul. Motorowa 1/11, Lublin i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00173355/4.

 

Suma oszacowania: 180 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. 135 000,00 . Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 18 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć kojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318, najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona równi w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upownienie właściciela książeczki do wypłaty całego wadu stosownie do prawomocnego postanowienia du o utracie kojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego "Tatary").

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Lublin
Wojewodztwo: lubelskie