Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Lokal o pow. 39,80 m2, 2 pokoje

Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-16
Godzina: 14:30
Przedmiot sprzedaży: Lokal o pow. 39,80 m2, 2 pokoje
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 96 300,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 284/17
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 października 2018 r. o godz. 14:30

 

w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w budynku wielorodzinnym położonym pod adresem:

Łęczna, ul. Żabickiego 2/105.

Jest to lokal o powierzchni użytkowej 39,80 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i balkonu, lokal usytuowany jest na VII piętrze. Do lokalu przynależy oraz piwnica o powierzchni ok. 2,53 m2. Lokal nie posiada założonej księgi wieczystej. Własność dłużnika wynika z aktu notarialnego nr A nr 4481/2000 z dnia 19.12.2000 r.

 

Suma oszacowania: 128 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 96 300,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 12 840,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie
48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Łęczna
Wojewodztwo: lubelskie