Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 0,63 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-09-06
Godzina: 08:30
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 0,63 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 430 710,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4063/16
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

6 września 2018 r. o godz. 8:30

 

w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

Przedmiotem licytacji jest:

nieruchomość gruntowa o pow. 0,63 ha, zabudowana zespołem budynków użytkowo-mieszkalnych, w tym budynkiem masarni z częścią administracyjno-mieszkalną o pow. 513,00 m2, budynkiem mieszkalnym o pow. 91,37 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 26,25 m2. Do nieruchomości wykonane są przyłącza energetyczne, wodociągowe, telefoniczne, kanalizacyjne lokalne. Dojazd do posesji drogą asfaltową, nieruchomość częściowo ogrodzona z siatką oraz płotem drewnianym w sąsiedztwie budynku mieszkalnego. Nieruchomość położona jest w centrum miejscowości:

Kolonia Krasienin, gm. Niemce.

 

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00032285/2.

 

Suma oszacowania: 646 065,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 430 710,00 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 64 606,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie

48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Kolonia Krasienin
Wojewodztwo: lubelskie