Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 198 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-10
Godzina: 11:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 198 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 247 773,33
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4574/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

10 października 2018 r. o godz. 11:00

 

w sali nr XV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości znajdującej się pod adresem: Milejów, ul. Szkolna 8 w postaci:

 

działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, piętrowym, podpiwniczonym, z garażem w podpiwniczeniu, o powierzchni zabudowy 180 m2 i powierzchni użytkowej 198 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 46 m2.

Nieruchomość położona jest w centrum Milejowa. Posesja jest ogrodzona - od frontu ogrodzenie z murowanych słupów z metalową bramą i furtką, wjazd utwardzony, chodnik wykonany z kostki brukowej. Działka posiada liczne nasadzenia drzew i roślin ozdobnych. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00177632/8.

 

Suma oszacowania: 371 660,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. 247 773,33 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 37 166,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318, najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Milejów
Wojewodztwo: lubelskie