Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Nieruchomości o pow. 1 387 m2, 2 820 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-11
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości o pow. 1 387 m2, 2 820 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 2 563,33
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 114/11
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

11 października 2018 r. o godz. 13:00

 

w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziałów we współwłasności nieruchomości (w 1/3 części) w działkach, objętych księgą wieczystą o numerze LU1I/00072060/1, położonych w miejscowości:

Czerniejów, gm. Jabłonna

1. Działka nr 1338/1 o pow. 1387 m2 o szerokości ok. 14 m zabudowana jest murowanym, piętrowym budynkiem mieszkalnym krytym eternitem, wzniesionym pod koniec lat 70., budynkiem gospodarczym, murowanym z bloczków silikatowych, krytym eternitem, przylegającą do niego drewnianą stodołą krytą eternitem oraz drewnianym budynkiem gospodarczym krytym papą. Dwa budynki gospodarcze przylegają do siebie oraz do budynku mieszkalnego. Na piętrze budynku mieszkalnego znajduje się łazienka, kuchnia, pokój z balkonem oraz dwa pomieszczenia nie wykończone, bez tynków, wylewek z instalacjami. Na parterze znajduje się korytarz, kuchnia, pokój, garaż i pomieszczenie gospodarcze. Powierzchnia zabudowy 101 m2, natomiast powierzchnia użytkowa 152,65 m2. Na działce znajduje się szambo i studnia kopana. Od ulicy znajduje się ogród ogrodzony płotem drewnianym. Działka przylega do drogi wojewódzkiej.

Uwaga! Działka nr 1338/1 jest w trakcie procedury wywłaszczenia pod budowę drogi – po zakończeniu procedury działka będzie miała numer 1338/5 i zostanie z niej wydzielona działka nr 1338/4, która stanie się własnością Województwa Lubelskiego.

Suma oszacowania: 68 889,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 45 926,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 6 888,90 zł.

2. Działka 1033/2 o pow. 2 820 m2 jest niezabudowana, użytkowana rolniczo (RIIIb), nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd poprzez ustanowioną służebność. Działa ma kształt regularny, prostokątny o szerokości ok. 17 m. Do działki nie są wykonane żadne przyłącza.

Suma oszacowania: 3 845,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 2 563,33 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 384,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318  najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Czerniejów
Wojewodztwo: lubelskie