Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Działki, Antoniówka

Podstawowe informacje:
Data: 2018-11-08
Godzina: 14:20
Przedmiot sprzedaży: Działki, Antoniówka
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 3 530,25
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 119/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 listopada 2018 r. o godz. 14:20

 

w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości:

Antoniówka, gm. Krzczonów

1. Działka nr 227/1 o kształcie prostokąta. Działka stanowi grunty klasy: RIIIa, RIIIb oraz RIVa. Teren niezabudowany, nieogrodzony, użytkowany rolniczo. Położona w sąsiedztwie terenów niezabudowanych - gruntów rolnych oraz rozproszonej zabudowy zagrodowej. Dojazd do nieruchomości asfaltową drogą gminną. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00235270/7.

Suma oszacowania: 4 707,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. 3 530,25 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 470,70 zł.

2. Działka nr 129 o kształcie prostokąta. Działka stanowi grunty klasy RIIIa i RIVa. Teren niezabudowany, nieogrodzony, użytkowany rolniczo. Lokalizacja za pasem zabudowy, brak urządzonego dojazdu. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00203962/2.

Suma oszacowania: 12 264,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 9 198,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 226,40 zł.

3. Działka nr 128/4 o kształcie nieregularnym, wydłużonym. Działka stanowi grunty klasy: RIIIa, RIVa, S-RIIIa, LsV. Teren niezabudowany, nieogrodzony, użytkowany rolniczo. Lokalizacja przy asfaltowej drodze gminnej. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00064525/0.

Suma oszacowania: 60 384,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 45 288,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 6 038,40 zł.

4. Działka nr 223 o kształcie wydłużonego prostokąta. Działka stanowi grunty klasy: RIIIa i RIIIb. Teren niezabudowany, nieogrodzony, użytkowany rolniczo. Lokalizacja w dalszej linii, brak urządzonego dojazdu. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00203962/2.

Suma oszacowania: 13 832,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. 10 374,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 383,20 zł.

5. Działka nr 118/1 o kształcie prostokąta. Działka stanowi grunty klasy: RIIIa i RIIIb. Teren niezabudowany, nieogrodzony, użytkowany rolniczo. Lokalizacja w dalszej linii, brak urządzonego dojazdu. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00064525/0.

Suma oszacowania: 5 225,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. 3 918,75 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 522,50 zł.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Antoniówka
Wojewodztwo: lubelskie