Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Działka nr 666/2, Łuszczów Drugi

Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-12
Godzina: 12:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 666/2, Łuszczów Drugi
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 130 788,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 20/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 października 2018 r. o godz. 12:00

 

w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, objętej księgą wieczystą o numerze: LU1I/00056441/8, położonej w miejscowości:

Łuszczów Drugi, gm. Wólka

Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 666/2. Działka zabudowana jest parterowym, murowanym z kamienia i obłożonym cegłą budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą – dawną oborą zaadoptowaną na cele mieszkalne. Budynek został wzniesiony w latach 40.-50. Przy budynku drewniana dobudówka oraz murowana stodoła z wypełnieniem drewnianym z częścią mieszkalną w murowanej dobudówce, budynki kryte eternitem. Brak jest kanalizacji sanitarnej, szamba. Doprowadzona jest woda i energia elektryczna. Działka w obrębie zabudowań ogrodzona jest ogrodzeniem drewnianym z bramą wjazdową i furtką. Dojazd do działki drogą asfaltową. Pozostała część działki jest użytkowana rolniczo.

 

Suma oszacowania: 174 384,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 130 788,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 17 438,40 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Łuszczów Drugi
Wojewodztwo: lubelskie