Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Działki położone w Kłębowie Starym

Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-25
Godzina: 13:50
Przedmiot sprzedaży: Działki położone w Kłębowie Starym
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 21,33
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4475/16
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

25 października 2018 r. o godz. 13:50

 

w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziałów we współwłasności niżej opisanych nieruchomości (w 1/3 części), objętych kw o nr: LU1I/00046279/8 oraz LU1I/00097951/5, w postaci:

1. działki gruntu o nr 686/2 (kl. RIIIa) o powierzchni: 0,4159 ha, zabudowana: budynkiem mieszkalnym oraz trzema budynkami gospodarczymi w postaci: bud. gosp-gar. o pow. zab. 74,49 m2, bud. typu obora o pow. zab. 82,86 m2 oraz bud. gosp. typu stodoła o pow. zab. 244,15 m2; położona jest w m.: Kębłów Stary, gm. Piaski; suma oszacowania udziału: 59 377,00 zł; cena wywoławcza udziału w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 44 532,75 zł; rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 5 937,70 zł;

2. niezab. działki gruntu o nr 177/1, o pow. 0,0043 ha; nieruchomość ta położona jest w m.: Kębłów Stary, gm. Piaski; suma oszacowania: 21,33 zł; cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 oszacowania nieruchomości, tj. 2,13 zł;

3. niezab. działki gruntu o nr 177/2, o pow. 0,0700 ha; nieruchomość ta położona jest w m.: Kębłów Stary, gm. Piaski; suma oszacowania: 345,33 zł; cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 259,00 zł; rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 34,53 zł;

4. niezab. działki gruntu o nr 182/1, o pow. 0,0100 ha; nieruchomość ta położona jest w m.: Kębłów Stary, gm. Piaski; w zakresie tej działki występuje rozbieżność między danymi zawartymi w księdze wieczystej a danymi wynikającymi z wypisu z rejestru gruntów: w księdze nie ujawniono podziału działki nr 182 na działki nr 182/1 i 182/2; suma oszacowania: 49,33 zł; cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 37,00 zł; rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 4,93 zł;

5. niezab. działki gruntu o nr 182/2; nieruchomość ta położona jest w m.: Kębłów Stary, gm. Piaski; w zakresie tej działki występuje rozbieżność między danymi zawartymi w księdze wieczystej a danymi wynikającymi z wypisu z rejestru gruntów: w księdze nie ujawniono podziału działki nr 182 na działki nr 182/1 i 182/2; suma oszacowania: 493,33 zł; cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 370,00 zł; rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 49,33 zł;

6. niezab. działki gruntu o nr 183/1; nieruchomość ta położona jest w m.: Kębłów Stary, gm. Piaski; suma oszacowania: 49,33 zł; cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 37,00 zł; rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 4,93 zł;

7. niezab. działki gruntu o nr 183/2; nieruchomość ta położona jest w m.: Kębłów Stary, gm. Piaski; suma oszacowania: 493,33 zł; cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 370,00 zł; rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 49,33 zł;

8. niezab. działki gruntu o nr 184/1; nieruchomość ta położona jest w m.: Kębłów Stary, gm. Piaski; suma oszacowania: 148,00 zł; cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 111,00 zł; rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 14,80 zł;

9. niezab. działki gruntu o nr 184/2; nieruchomość ta położona jest w m.: Kębłów Stary, gm. Piaski; suma oszacowania: 1 332,00 zł; cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 999,00 zł; rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 133,20 zł;

10. niezab. działki gruntu o nr 252/2; nieruchomość ta położona jest w m.: Kębłów Stary, gm. Piaski; suma oszacowania: 642,33 zł; cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 481,75 zł; rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 64,23 zł;

11. niezab. działki gruntu o nr 253/2; nieruchomość ta położona jest w m.: Kębłów Stary, gm. Piaski; suma oszacowania: 1 461,00 zł; cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 1 095,75 zł; rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 146,10 zł;

12. niezab. działki gruntu o nr 254/2; nieruchomość ta położona jest w m.: Kębłów Stary, gm. Piaski; suma oszacowania: 588,33 zł; cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 441,25 zł; rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 58,83 zł;

13. niezab. działki gruntu o nr 315; nieruchomość ta położona jest w m.: Kębłów Stary, gm. Piaski; suma oszacowania: 246,67 zł; cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 185,00 zł; rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 24,66 zł;

14. niezab. działki gruntu o nr 316; nieruchomość ta położona jest w m.: Kębłów Stary, gm. Piaski; suma oszacowania: 690,67 zł; cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 518,00 zł; rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 69,06 zł;

15. niezab. działki gruntu o nr 317; nieruchomość ta położona jest w m.: Kębłów Stary, gm. Piaski; suma oszacowania: 296,00 zł; cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 222,00 zł; rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 29,60 zł;

16. niezab. działki gruntu o nr 502; nieruchomość ta położona jest w m.: Kębłów Stary, gm. Piaski; suma oszacowania: 2 339,33 zł; cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 1 754,50 zł; rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 233,93 zł;

17. niezab. działki gruntu o nr 508; nieruchomość ta położona jest w miejscowości: Wola Piasecka, gm. Piaski; suma oszacowania: 900,00 zł; cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 675,00 zł; rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 90,00 zł.

Uwaga! Przed przystąpieniem do lic. nieruch. Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp. Nieruchomość objęta księgą wieczystą o nr: LU1I/00046279/8 obciążona jest prawami osób trzecich (ograniczone prawo rzeczowe w postaci dożywotniej służebności osobistej) w sposób określony w dziale III. Do nabycia nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 2016.04.27). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Kłębów Stary
Wojewodztwo: lubelskie