Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Działka o pow. 0,17 ha i inne

Podstawowe informacje:
Data: 2018-11-15
Godzina: 14:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,17 ha i inne
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 11 736,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 57/17
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 listopada  2018 r. o godz. 14:00

 

w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości:

Nowy Staw, gm. Niemce

1. Działka ewidencyjna nr 47 o pow. 0,17 ha, stanowiąca użytki: ŁIV (łąki trwałe) – 0,08 ha, PsV (pastwiska trwałe) – 0,09 ha. Działka o kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 11 m, zadrzewiona i zarośnięta. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00218905/3.

 

Suma oszacowania: 16 626,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj.  12 469,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 662,60 zł.

 

2. Działka ewidencyjna nr 46 o pow. 0,16 ha, stanowiąca użytki: ŁIV (łąki trwałe) – 0,08 ha, PsV (pastwiska trwałe) – 0,08 ha. Działka o kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 11 m, zadrzewiona i zarośnięta. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00162037/9.

 

Suma oszacowania: 15 648,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. 11 736,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 564,80 zł.

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318, najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Nowy Staw
Wojewodztwo: lubelskie