Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Nieruchomości, Kosarzew Górny

Podstawowe informacje:
Data: 2018-11-08
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, Kosarzew Górny
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 1 599,75
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 794/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 listopada 2018 r. o godz. 13:00

 

w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości: I Kosarzew Górny, gm. Krzczonów, w postaci:

1. Działka o nr ew. 1154, o pow. 11 500 m2, niezab. Klasa: RIVa, RIVb, RV. Działka ma dostęp do drogi gruntowej – polnej. Teren nie posiada ważnego planu zagospod. przestrzennego, w terenie RP – bez prawa zabudowy. KW nr: LU1I/00220109/0. Suma oszacowania: 28 520,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 21 390,00 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 2 852,00 zł.

2. Działka o nr ew. 1, o pow. 3 800 m2, niezab. Klasa: RIIIb. Działka ma dostęp do drogi gruntowej – polnej. Teren nie posiada ważnego planu zagospod. przestrzennego, w terenie RP – bez prawa zabudowy. KW nr: LU1I/00201800/5. Suma oszacowania: 5 130,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 3 847,50 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 513,00 zł.

3. Działka gruntu o nr ew. 11, o pow. 3 600 m2, niezab. Klasa: RII, RIIIa. Działka ma dostęp do drogi gruntowej – polnej. Teren nie posiada ważnego planu zagospod. przestrzennego, w terenie RP – bez prawa zabudowy. KW nr: LU1I/00037678/9. Suma oszacowania: 5 976,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 4 482,00 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 597,60 zł.

4. Działka gruntu o nr ew. 2, o pow. 7 400 m2, niezab. Klasa: RIIIa, RIIIb. Działka ma dostęp do drogi gruntowej – polnej. Teren nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego, w terenie RP – bez prawa zabudowy. KW nr: LU1I/00178127/2. Suma oszacowania: 17 168,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 12 876,00 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1 716,80 zł.

5. Udział w wysokości 1/8 części we współwłasności nieruchomości, stanowiącej las o nr ew. 175, o pow. 6 800 m2, niezab. Klasa LsIII. Działka ma dostęp do drogi gruntowej leśnej, teren nie posiada ważnego planu zagospod. przestrzennego. KW nr: LU1I/00110593/5. Suma oszacowania: 1 987,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 1 490,25 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 198,70 zł.

6. Udział w wysokości 1/8 części we współwłasności nieruchomości, stanowiącej las o nr ew. 174, o pow. 7 300 m2, niezab. Klasa LsIII. Działka ma dostęp do drogi gruntowej leśnej, teren nie posiada ważnego planu zagospod. przestrzennego. KW nr: LU1I/00110593/5. Suma oszacowania: 2 133,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 1 599,75 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 213,30 zł.

7. Udział w wysokości 1/8 części we współwłasności nieruchomości, stanowiącej las o nr ew. 176, o pow. 4 000 m2, niezab. Klasa LsIII. Działka ma dostęp do drogi gruntowej leśnej, teren nie posiada ważnego planu zagospod. przestrzennego. KW nr: LU1I/00110593/5. Suma oszacowania: 1 300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 975,00 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 130,00 zł oraz nieruchomości położone w miejscowości: II Piotrków-Kolonia, gm. Jabłonna: w postaci:

 

1. Działka gruntu o nr ew. 42/2, o pow. 3 7200 m2. Klasa: RIIIa, S-RIIIa, Br-RIIIa, RIIIb, RIVa. Działka jest zabudowana: budynkiem mieszkalnym murowanym, o pow. zabudowy 116 m2: cegła i suporeks, stropy betonowe, dach kryty blachodachówką; budynek ok. 30-letni, piętrowy, częściowo podpiwniczony z niewykończonym poddaszem; w budynku instalacja el., wod., kan., co, doprowadzone jest przyłącze gazowe; budynkiem obory z letnią kuchnią, o pow. zabudowy 23,18 m2: brak danych o dacie budowy, ściany murowane z cegły pełnej, dach kryty eternitem; przeznaczony do rozbiórki; stodołą drewnianą, o pow. zabudowy 126 m2: konstrukcja drewniana, dach kryty eternitem, przeznaczona do rozbiórki; budynek gospodarczy drewniany, o pow. zabudowy łącznej 130 m2: brak danych o dacie budowy, konstrukcja drewniana, jedna ściana murowana z suporeksu, dach kryty eternitem, doprowadzona en. el.; budynek gospodarczy murowany, o pow. zabudowy 323,75 m2: wybudowany w 2007 r., konstrukcja murowana, ściany cegły pełnej, dach kryty blachą falistą; budynek składa się z części magazynowej, gospodarczej i chlewni, do budynku doprowadzona jest en. el., z mapy zasadniczej wynika, że zaprojektowane zostało przyłącze wodociągowe i energetyczne. Do działki nr 42/2 wykonane są przyłącza: wod. oraz wod. z własnego ujęcia wody, gaz. g40, en., kanalizacja do szamba. Przez działkę przebiega linia telefoniczna, gazowa, wodociągowa. KW nr: LU1I/00037678/9. Nieruchomość obciążona jest prawami osób trzecich – ograniczone prawo rzeczowe w postaci dożywotniej służebności osobistej, polegającej na prawie korzystania z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju na parterze budynku mieszkalnego oraz współkorzystania z obory w 1/4 części, w sposób określony w dziale III księgi wieczystej.

Suma oszacowania, w tym wartość służebności: 535 292,00 zł.

Suma oszacowania, pomniejszona o służebność: 495 829,00 zł. Wartość służebności: 39 463,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 371 871,75 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 49 582,90 zł.

2. Działka gruntu o nr ew. 24/3, o pow. 8 300 m2, niezab.. Klasa: RIIIa, RIIIb. Działka posiada dostęp do drogi gminnej, ulepszonej kamieniem tłuczonym, położona w terenie zabudowy zagrodowej MR w pasie do 100 m od drogi. KW nr: LU1I/00210526/6.

Suma oszacowania: 34 113,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 25 584,75 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 3 411,30 zł.

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp. Nieruchomość objęta KW o nr: LU1I/00037678/9 obciążona jest prawami osób trzecich (ograniczone prawo rzeczowe w postaci dożywotniej służebności osobistej) w sposób określony w dziale III. Do nabycia nieruchomości nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 2016.04.27). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie

48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu).

Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Kosarzew Górny
Wojewodztwo: lubelskie