Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Audi A6, 2005

Podstawowe informacje:
Data: 2018-11-26
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Audi A6, 2005
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 5 300,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: pojazdy, osobowe
KM: 2128/16
Opis:

 

Sygn. akt Km 2128/16 Lublin, dnia 2018.10.26

w odpowiedzi i przy wpłatach podać: sygn. akt Km 2128/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat na podstawie art.

867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2018-11-26 o godz. 10.00 odbędzie się pod adresem: ul. Mełgiewska 2, Lublin druga licytacja ruchomości.

1 AUDI A6 Rok produkcji: 2005 Rejestracja: LPU27007 Silnik: 2.0 TDi Nr VIN: WAUZZZ4F76N080972 Brak obręczy kół z oponami. Przebieg podany na dzień oględzin 250000,00km wersja kombi Avant kolor granatowy skrzynia manualna 6-stopniowa Powłoka lakierowa i reflektory przednie matowe. Drzwi przednie i tyle prawe i lewe skorodowane. Zderzak tylny popękany. Lampa tylna prawa połamana. Tarcze hamulcowe skorodowane. Tapicerka brudna i zniszczona. Brak możliwości uruchomienia silnika i odczytania przebiegu. 1,00 10.600,00 zł 5300,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia licytanta, który nabył ruchomość zalicza się na poczet ceny, pozostałe rękojmie będą zwrócone na konto wskazane na piśmie. W celu odebrania zakupionej ruchomości cenę należy zapłacić niezwłocznie po zakończeniu licytacji. W przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Obecność dłużnika i dozorcy zajętych ruchomości jest obowiązkowa. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji. Przed przystąpieniem do licytacji należy zapoznać się z operatem szacunkowym ruchomości znajdującym się do wglądu w kancelarii komornika. Nabycie ruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Lublin
Wojewodztwo: wielkopolskie