Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Zdemontowana linia browarnicza

Podstawowe informacje:
Data: 2018-12-19
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Zdemontowana linia browarnicza
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 144 832,50
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: inne, inne
KM: 1369/17
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 grudnia 2018 r. o godz. 10:00

 

odbędzie się pod adresem: Trawniki 624C, Trawniki pierwsza licytacja ruchomości.

1. zdemontowana linia browarnicza elementy linii:

- zbiornik ze stali nierdzewnej (kadź browarnicza o poj. 1100dm 3 - 8 szt,zbiornik ze stali nierdzewnej (kadź zacierowo-warzelna) o poj. 1530dm3 - 1 szt.,

- zbiornik ze stali nierdzewnej (kadź fermentacyjna, leżakowa) o poj. 2200dm3 - 5 szt.,

- zbiornik ze stali nierdzewnej (kadź z zawirowaniem o poj. 2500dm3 - 1 szt.,

- zbiornik ze stali nierdzewnej (pośredniczący) o poj. 500dm3 - 1 szt.,

- zbiornik ze stali nierdzewnej (odchmielacz) o poj. 300dm3 - 1 szt., zbiornik ze stali nierdzewnej/prostopadłościan (zimnej wody) o poj. 2500dm3 - 1 szt.,

- szafa sterownicza ELEKTRO PROFI - 1 szt.,

- wentylator 3 wirnikowy (skraplacz pionowy 3SV540-4-450W Tarczyn) - 2 szt.,

- rury instalacyjne (różne) - 9 szt., butla UNIFLEX COMPONENTS - 5 szt.,

- wymiennik temperatury z pompą EBRA CDHS 70/07 - 1 szt.,

- agregat chłodniczy, wentylatorowy, podwójny COPELAND - 2 szt.,

- osprzęt dodatkowy, różny (młyn do słodu, rury, manometry, elementy mocowania, zawory, zbiorniki pomocnicze, pokrywy itp.

Producentem linii jest węgierska firma HBH, rok produkcji 2000. Linia pracowała w latach 2001-2005 oraz od nieznanej dat do 2012 roku. Pojemności kadzi podane są orientacyjnie.

1,00 193 110,00 zł (w tym 36 110,00zł VAT) 144 832,50 zł (w tym 27 082,50zł VAT)

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia licytanta, który nabył ruchomość zalicza się na poczet ceny, pozostałe rękojmie będą zwrócone na konto wskazane na piśmie. W celu odebrania zakupionej ruchomości cenę należy zapłacić niezwłocznie po zakończeniu licytacji. W przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Obecność dłużnika i dozorcy zajętych ruchomości jest obowiązkowa. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji. Przed przystąpieniem do licytacji należy zapoznać się z operatem szacunkowym ruchomości znajdującym się do wglądu w kancelarii komornika. Nabycie ruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Wycena

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Trawniki
Wojewodztwo: wielkopolskie