Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Lokal mieszkalny o pow. 54,60 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2019-01-08
Godzina: 14:20
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 54,60 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 138 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2513/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia że w dniu

 

 8 stycznia 2019 r. o godz. 14:20

 

w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego przysługującego dłużnikom: (...), opisanego jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego numer 41 położonego na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Jaśminowej 7, Łęczna, pozostającego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Batory w Łęcznej; jest to lokal o pow. 54,60 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji, przedpokoju. Lokal jest wyposażony w balkon, do lokalu przynależy piwnica.

Lokal ten położony jest pod adresem: ul. Jaśminowa 7/41, Łęczna i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00205714/3.

 

Suma oszacowania: 184 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 138 000,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 18 400,00 zł.

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie

48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Łęczna
Wojewodztwo: lubelskie