Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Działki o pow.: 1 800 m2; 3 600 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2019-02-01
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow.: 1 800 m2; 3 600 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 2 025,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 122/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 lutego 2019 r. o godz. 13:00

 

w sali nr XV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości objętej księgą wieczystą o numerze: LU1I/00169855/8, położonej w miejscowości: Wesołówka, gm. Puchaczów

1. Działka ewidencyjna nr 1772 o powierzchni 1 800 m2, zgodnie z rejestrem gruntów stanowi grunty orne klasy RV. Działka porośnięta jest drzewami pochodzącymi z samosiewu, wysoką trawą i zakrzaczona, teren nieurządzony, nieużytkowany rolniczo. Konfiguracja terenu lekko pofałdowana, kształt prostokątny, wydłużony. Przez działkę przebiegają linie energetyczne średniego napięcia, sieci infrastruktury telekomunikacyjnej podziemnej.

Suma oszacowania: 2 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. 2 025,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 270,00 zł.

 

2. Działka ewidencyjna nr 1781 o powierzchni 3 600 m2, stanowi grunty orne klasy RV i RVI oraz pastwiska klasy PsV. Działka porośnięta jest drzewami pochodzącymi z samosiewu, wysoką trawą i zakrzaczona, teren nieurządzony, nieużytkowany rolniczo. Konfiguracja terenu lekko pofałdowana, kształt prostokątny, wydłużony. Przez działkę przebiegają linie energetyczne średniego napięcia, sieci infrastruktury telekomunikacyjnej podziemnej, projektowana sieć kanalizacji. Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie gruntów rolnych zadrzewionych i zakrzaczonych, terenów rolnych i w dalszej odległości zabudowanych, bezpośrednio przy drodze publicznej.

Suma oszacowania: 5 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj.  4 275,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 570,00 zł.

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego "Tatary").

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Wesołówka
Wojewodztwo: lubelskie