Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Działka zabudowana o pow. 0,1696 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2019-02-05
Godzina: 14:20
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o pow. 0,1696 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 134 269,50
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 37/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 lutego 2019 r. o godz. 14:20

 

w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału we współwłasności nieruchomości (w 1/3 części) objętej księgą wieczystą o numerze LU1I/00201833/5, położonej w miejscowości: Charlęż, gm. Spiczyn.

Działka ewidencyjna nr 515/2 o powierzchni 0,1696 ha, zabudowana jest parterowym, murowanym domem jednorodzinnym, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym oraz z zaprojektowanym garażem zaadaptowanym na pomieszczenie gospodarcze. Działka stanowi grunty klasy: RIIIa (o pow. 0.0100 ha), RIIIb ( o pow. 0.0990 ha), B (o pow.0.0606). Działka ogrodzona jest ogrodzeniem z siatki metalowej montowanej do słupków metalowych, brama wjazdowa i furtka montowane do słupków murowanych z cegły pełnej. Dojazd do działki drogą asfaltową. Budynek budowany na podstawie pozwolenia na budowę z 2003r. Nie zgłoszony do użytkowania. Do budynku mieszkalnego doprowadzona jest energia elektryczna, woda, kanalizacja do szamba, telefon. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn wyceniana działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej - MR.

 

Suma oszacowania: 179 026,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. 134 269,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 17 902,60 zł.

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego "Tatary").

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Charlęż
Wojewodztwo: lubelskie